பதிவிறக்கம்
PhotosLog
சமீபத்தியப் பதிப்பு 2012.0.1
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

PhotosLog புதிய பதிப்பு2012.0.1

PhotosLog
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

PhotosLog - பதிவிறக்கம் செய்க PhotosLog, பதிப்பு 2012.0.1

தற்சமயம் எங்களிடம் PhotosLog, பதிப்பு 2012.0.1 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

Stores, Retrieves, Search, View, and Manage Unlimited Number of Pictures in a Password Protected Database. Features include detailed pictures information, notes, rename, filter by category, thumbnails, slide show, full screen, auto-sort, auto-save... Fast, efficient, and friendly interface. Pictures may be retrieved from the Database to the Default Editor, to MS Paint, copied to the clipboard, saved to its original format, to BMP format, or compressed in JPG format.

பதிவிறக்கம்


திரைக்காட்சி

PhotosLog திரைக்காட்சி

மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:

PhotosLog மென்பொருளுக்கு மாற்று – மென்பொருள் ஒப்பீட்டு வரைவு

Removing Duplicates
Removing Duplicates
Zoner Web Gallery
Zoner Web Gallery
AlbumMe Flash Slideshow Executor
AlbumMe Flash Slideshow Executor
How to Organize Photo Files
How to Organize Photo Files
விளக்கம் பதிவிறக்கம் செய்க Removing Duplicates, பதிப்பு 8.36 பதிவிறக்கம் செய்க Zoner Web Gallery, பதிப்பு 1 பதிவிறக்கம் செய்க AlbumMe Flash Slideshow Executor, பதிப்பு 1.6.3 பதிவிறக்கம் செய்க How to Organize Photo Files, பதிப்பு 4.19
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 0 0 0 0
விலை $ 39.95 $ 9.99 $ 0 $ 39.95
கோப்பின் அளவு 13.63 MB 9.61 MB 16.40 MB 17.45 MB
Download
Download
Download
Download


PhotosLog மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு PhotosLog போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். PhotosLog மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

 இழந்து போன பேனா நினைவு வட்டு கோப்புகளை மீட்டெடுங்கள்.
பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
உங்கள் பயன்பாடுகளில் துடிப்பு வேகத்தை முடுக்கி, விண்டோஸின் செயல்திறனை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள்.
பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
விண்டோஸிற்கான மென்பொருள் / வன்பொருள் திருத்தி மற்றும் செம்மையாக்கி.
பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
விண்டோஸில் இல்லாத சுட்டித்தொடுவியின் திறன்களின் பயன்களைப் பெறுங்கள்.
பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

விளைபொருள் விவரங்கள்

மதிப்பீடு: 10 (Users1)
தரவரிசை எண் பட்டியலிடுதல்: 203
இறுதியாக மதிப்பீடு செய்த தேதி:
உரிமம்: இலவசச் சோதனை முயற்சி
கோப்பின் அளவு: 2.50 MB
பதிப்பெண்: 2012.0.1
கடைசியாகப் புதுப்பித்தது: 17/12/2015
ஆதரிக்கப்படும் இயங்குதளங்கள் சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10
மொழிகள் ஆங்கிலம்
b>படைப்பாளி: Computer Club 2000+
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்): 0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்): 167

பழைய பதிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யபடைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : Computer Club 2000+
Computer Club 2000+ நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 13

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. AutoLogExp
2. Medjugorje Messages
3. Christmas Card
4. PhotosLog
5. PhotosLogExp
13 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க